In verband met Covid-19 gaat de vrijwillgersdag op 16 april niet door. Ook komt de thema-avond Borderline op 23 april te vervallen.

 

Stichting Labyrint~In Perspectief
Eindhoven en omstreken 

Organisatie voor naastbetrokkenen van (ex)psychiatrische patiënten

Ruimte

voor verdriet en pijn,

hoop en steun

Een nieuw perspectief in het labyrint van de

geestelijke gezondheidszorg