Cursus Psychische problemen in de familie

Cursus Psychische problemen in de familie.

Ook dit jaar starten weer 2 (gratis) cursussen die gegeven worden door GGzE Direct (voorheen “Binnen”) voor familie/naasten van.., met als doel de zoon/dochter/partner/ouder/vriend(in) met een psychische kwetsbaarheid beter te leren ondersteunen en zelf overeind te blijven.

Er zal de ene week een fysieke bijeenkomst en de andere week online (=via internet) begeleiding zijn.