Landelijke Stichting Familie Vertrouwens Persoon (LSFVP)

Familie Vertrouwens Persoon Judith van Nimwegen

Sinds enige tijd is Judith van Nimwegen voor GGzE werkzaam als familievertrouwenspersoon vanuit de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersoon (lsfvp). 

Je kunt Judith bereiken via telefoonnummer 06 – 46 94 38 81 of via e-mailadres J.vanNimwegen@lsfvp.nl. Haar werktijden zijn van maandag tot en met woensdag van 9.00 tot 15.30 uur en op donderdag en vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

 

 

GGzE vindt het belangrijk om respectvol, serieus en zorgvuldig om te gaan met familie en naasten van haar cliënten en om hen goed te informeren, en waar mogelijk bij de behandeling te betrekken. Familie en naasten kunnen een belangrijke rol spelen in en een bijdrage leveren aan de behandeling van de cliënt, vanaf de diagnostiek, tijdens de behandeling en in de herstelfase van de cliënt. Een van de manieren om concreet vorm te geven aan goed familiebeleid is het werken met een onafhankelijke familievertrouwenspersoon (FVP).

Wanneer kan de FVP worden ingeschakeld?

Wanneer familie of naasten betrokken zijn bij iemand met psychiatrische problemen kan dat belastend zijn en veel vragen oproepen. Bijvoorbeeld vragen over de manier waarop de hulp wordt geboden, vragen over het psychiatrisch ziektebeeld et cetera. Het kan ook zijn dat familie of naaste zelf behoefte heeft aan een steuntje in de rug, maar niet weet waar en hoe dat geregeld wordt. Tevens kan het voorkomen dat er ontevredenheid is over de behandeling, de bejegening en/of de mate waarin de familie of naaste betrokken wordt bij de behandeling.

Voor al deze zaken kun je de familie of naaste verwijzen naar de familievertrouwenspersoon. De familievertrouwenspersoon zet zich in voor een zo goed mogelijke samenwerking tussen de instelling, het behandelteam en de familie/naaste.

Wat kun je van de FVP verwachten?

De familievertrouwenspersoon luistert, informeert, steunt en signaleert.

Meer informatie

Wil je meer informatie over de familievertrouwenspersoon meegeven aan familie/naaste?

Download de folder of verwijs hen naar de website van GGzE

Om een idee te krijgen van het werk van de FVP is door de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen een filmpje gemaakt over het werk. Bekijk de film

 


 

Familievertrouwenswerk in beweging

 

‘Ik zie een belangrijke rol voor de familievertrouwenspersoon in de ambulantisering: bemiddelen als het niet goed gaat.’

Steeds meer cliënten worden ambulant behandeld, in hun eigen thuissituatie. Tegelijkertijd verschuiven er zorgtaken naar de gemeenten. Cliënten en hun familie en naastbetrokkenen krijgen te maken met nieuwe regels en nieuwe hulpverleners. Mochten er knelpunten ontstaan, dan is het goed dat er een familievertrouwenspersoon is om te bemiddelen. Dat zegt José Manshanden, themadirecteur Sociaal van de gemeente Utrecht.

Dit is een filmfragment in een serie korte interviews. De LSFVP sprak met ggz-professionals en beleidsmakers over de rol van de familievertrouwenspersoon, de veranderingen in de zorg en wat die betekenen voor het familievertrouwenswerk. Hun antwoorden ziet u op onze website, www.lsfvp.nl.