Externe acitiviteit: Psysalon

In de gemeenten in de regio Eindhoven werken Naastenorganisaties samen bij het inrichten en realiseren van voorlichting- en ontmoetingsbijeenkomsten voor iedereen die betrokken is bij iemand met een psychische kwetsbaarheid, de zogenaamde Psysalon. Psysalon wil mensen samen brengen en inspireren. Herstellen gaat beter met de steun van naasten en familie.

Het streven is per gemeente 2 à 3 per jaar een Psysalon te realiseren. 

De opzet van een Psysalon avond is dat ter voorlichting en ontmoeting een thema wordt gekozen. Aan de hand van het gekozen thema worden een cliënt- en familie ervaringsdeskundige geïntervewd over hun ervaringen. Bezoekers kunnen na het interview vragen stellen en informatie vragen. Een locale Psysalon Stuurgroep draagt zorg voor het plannen en realiseren van de Psysalon in een bepaalde gemeente.  

De thema-avond van dinsdag 14 februari 2023 is in het Badlab Dr. Poletlaan 72a, parkeerplaats P12b.

Aanvang 19:30u. Klik hier voor de route.

 

Uitnodiging thema-avond 14 februari 2023

Locatie:

Badlab: dr. Poletlaan 72a. Parkeerplaats 12b. Landgoed ‘De Grote Beek’, hoofdingang: Boschdijk Eindhoven.

Parkeren:

De richting naar P12 en Badlab wordt met Ypsilonbordjes vanuit de hoofdingang aangegeven.

Aanvang:

9.30 uur 19:30 uur

Thema:

Voor deze avond is Anke Baltussen van de politie Eindhoven uitgenodigd. Het onderwerp is de rol van de politie bij psychische en psychiatrische problematiek en de rol van naasten daarin volgens haar.