Voorlichting

 

Generieke Module Naasten

1. samenvatting generieke module naasten
2. Werkkaarten

In het kader van goede kwaliteitszorg binnen de GGZ is landelijk afgesproken dat GGZ instellingen gaan werken met een generieke module naasten. Dit met als doel om naastenparticipatie binnen het kader van GGZ-hulpverlening te optimaliseren.

1. samenvatting generieke module naasten.

De generieke module Naasten draagt bij aan de erkenning van de rol die naasten hebben in het herstelproces van mensen met psychische of verslavingsproblematiek. Deze problematiek raakt niet alleen de cliënt, maar ook de naasten: partners, ouders, (volwassen)kinderen, vrienden, broers en zussen. Daarom is het belangrijk om in de zorg aandacht te hebben voor deze naasten, met hen samen te werken en hen waar nodig te ondersteunen. Dit wordt ook wel triadisch werken genoemd: samenwerking tussen cliënt, naasten, hulpverlener.

 

Deze module is bedoeld voor de cliënt zelf, de naasten, de professional en de ggz-bestuurder, ieder vanuit zijn eigen rol.

 

2. Werkkaarten

Alle onderstaande werkkaarten kun je raadplegen via www.ggzstandaarden.nl

  •  Samenwerken en ondersteunen van naasten
  •  Wat heeft een naaste nodig?
  •  Privacy
  •  Naastenbeleid
  • Triadisch werken
  • Patiënt houdt naaste af