Nieuwsbrieven

Onze nieuwsbrief komt enkele malen per jaar uit en geeft informatie over activiteiten van de stichting en informatie over relevante ontwikkelingen binnen de geestelijke gezondheidszorg.

 

 

https://Mindplatform.nl/nieuws

 

Nieuwsbrief november 2023

Onze stichting Labyrint in Perspectief is al jaren een vertrouwde organisatie waar familie/naasten met hun vragen terecht kunnen. Onze activiteiten, belangenbehartiging, gespreksgroepen en thema-avonden behoren al jaren tot onze kernactiviteiten. De coronajaren hebben wel hun tol gevraagd. Zo is het oude bestuur met ‘pensioen’ gegaan en heeft het nieuwe bestuur van begin 2022 tevergeefs geprobeerd een voltallig bestuur te werven. Ook het organiseren van thema-avonden is daarbij ingeschoten. Het huidige bestuur is ook een samenwerking aangegaan met collega organisatie Ypsilon. We houden elkaar op de hoogte van elkaars activiteiten en proberen daar waar het kan gezamenlijk op te trekken. Dit laatste gebeurt op dit moment vooral door onze participatie, in het kader van belangenbehartiging, in de naastenraad van de GGzE. Tevens onderhouden wij diverse contacten met organisaties die zorgdragen voor naasten van mensen met een psychische kwetsbaarheid uit de regio Eindhoven. 

De landelijke organisatie Labyrint in Perspectief (LIP) heeft haar naam 2 jaar geleden verandert in Naasten Centraal. Alle regionale afdelingen van LIP hebben deze naam voor hun regio overgenomen. Alleen LIP Eindhoven heeft de naam Labyrint in Perspectief als enige gehandhaafd. Dit omdat onze organisatie een stichting is. In het kader van herkenbaarheid gaan we onze naam ook met ingang van januari 2024 veranderen in Naasten Centraal Eindhoven en omgeving.  We heffen onze stichtingsvorm op en worden een regionale afdeling van Naasten Centraal landelijk die hun hoofdkantoor in Amersfoort hebben. Daardoor kunnen we gebruik maken van de landelijke faciliteiten: website, nieuwsbrieven, trainingen etc. Onze huidige kernactiviteiten blijven gewoon doorgaan.

We zijn ook dringend op zoek naar gespreksleiders voor de gespreksgroepen. Dus als je interesse hebt of nieuwgierig bent, meld je dan op onderstaand email adres.

labyrint-inperspectief@ggze.nl / lip.eindhoven@gmail.com

Met vriendelijke groet namens het bestuur van (nu nog) LIP (Naasten Centraal Eindhoven e.o.)

Jos Terhaag en John van Engelen