Over ons

 

Naasten Centraal regio Eindhoven ondersteunt familie en naasten van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Heb je in je familie of omgeving daar ook mee te maken? Misschien wordt het je teveel en ben je op zoek naar hulp? Met onze ervaringsdeskundigheid helpen we jou weer op weg. 

In veel gevallen krijg je te maken met de hulpverlening in de Geestelijke Gezondheids Zorg (GGZ). Daar kan men lang niet altijd antwoord geven op vragen over de problemen van de cliënt. Laat staan dat je er terecht kunt met jouw problemen, kritiek of bezorgdheid. Mensen die niet bekend (willen) zijn met dit soort problemen lopen in een grote boog om je heen. Veel directbetrokkenen voelen zich dan ook vaak alleen staan.

Naasten Centraal regio Eindhoven zet zich in voor alle familieleden, betrokkenen en vrienden van psychiatrische cliënten, ongeacht de aard van de relatie en/of het ziektebeeld van de cliënt. Zo wordt aan deze doelgroep een nieuw perspectief geboden.

Naast informatie-avonden en gespreksgroepen hebben wij ook namens u zitting in de Naastenraad van de GGzE met als doel om binnen de GGzE naastenparticipatie op de kaart te zetten.